Valitse Sivu

Avainsana: nuoret

Miten nuoret kiinni töihin ja opintoihin

Perheemme kesän odotus on ensimmäistä kertaa tarkoittanut myös aktiivista kesätöiden etsintää. Ysiluokkalaisemme sai kaupungilta kesätyösetelin ja työhalut ovat kovat. Olin vihreiden neuvottelijana syksyllä, kun sovimme talousarviosta ja sen yhteydessä kesätyösetelin antamisesta kaikille ysiluokkalaisille. Hieno päätös, mistä Helsingin on syytä olla ylpeä.

Työhön pääseminen on vielä vaikeampaa nuorilla, joilla ei ole samanlaisia yhteyksiä työelämään kuin meidän perheellä. Koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevia nuoria oli Helsingissä oli 8 930 eli lähes seitsemän prosenttia ikäluokasta vuoden 2014 lopussa. Syrjäytyminen ei tapahdu yhtäkkiä 15-vuotiaana, vaan lähtee rakentumaan paljon aikaisemmin. Helsinki voi tehdä monta asiaa paremmin nuorten työllistymiseksi, esimerkiksi…

Lue koko blogi

Investoidaan koulutukseen ja lapsiin

Investointi lasten palveluihin kannattaa taloudellisesti ja inhimillisesti. Helsinki teki viime vuonna 470 miljoonaa ylijäämää. Parempi tulos yllätti kaikki.

Sen sijaan kaupungin kiinteistöjen peruskorjausvelka on mittava, Vartiokylän, Arabian ja Torpparinmäen koulut ovat olleet otsikoissa viimeisimpinä. Selvitys kaupungin peruskorjausvelasta tulee kaupunginhallitukseen lähiaikoina. Sen johtopäätöksenä pitäisi olla, että lähdemme kunnianhimoisesti vähentämään peruskorjausvelkaa.

Koulut, päiväkodit ja leikkipuistot jäävät sote-uudistuksen jälkeenkin kaupungille. Korjausvelan taittamiseen tarvitaan kunnianhimoinen suunnitelma neljälle vuodelle, ja sitovat mittarit. Yhtä tärkeää on päättää vastaava korjausohjelma päiväkodeille ja leikkipuistoille.

Vaikuttavista keinoista lasten eriarvoistumisen vähentämiseksi tiedetään jo paljon, ja niistä Helsingin pitäisi ottaa oppia. Esitän blogissa seitsemän keinoa, mitä Helsingin pitäisi tehdä lasten eriarvoisuuden vähentämiseksi.

Lue koko blogi

Meidän Maunula-talo valmistui

Tällä viikolla juhlittiin upeaa uutta Maunula-taloa. Tämä on hieno hetki Maunulalle, aktiivisille maunulalaisille ja Helsingille, joka on saanut hankkeesta toimivan mallin asukkaiden kanssa tehdystä yhteissuunnittelusta Olen onnellinen, että sain olla mukana ensin Maunulan Demokratiapilotissa ja sen jälkeen asukaslähtöisessä Maunula-talon suunnittelussa.

Aina emme tienneet, mihin ideamme johtavat – järjestimme asukkaiden, virkamiesten ja arkkitehtien työpajoja, keräsimme paikallisten ideoita ja mielipiteitä, millainen talon pitäisi olla. Kävimme Kaupungintalolla tapaamassa virkamiehiä ja valvomassa, että hanke todella etenee.

Lue koko blogi

Lastensuojelun rautaiset nuoret kehittäjät

Olin mukana järjestämässä Helsingin Vihreiden sosiaali- ja terveyspoliittisen työryhmän keskusteluiltaa ”Mitä jokaisen päättäjän tulisi tietää lastensuojelusta”.

Illan tärkeimmät puheenvuorot tulivat nuorilta kehittäjiltä, lastensuojelun kokemusasiantuntijoilta, joilla on omakohtaista kokemusta lastensuojelusta. Nämä aktiiviset nuoret ovat olleet jo tapaamassa peruspalveluministeriä, Valviraa ja puhuneet Finlandiatalossa 800 lastensuojelun ammattilaiselle, miten työtä tehtäisiin paremmin. Aivan rautaista porukkaa!

Nuorilla oli lista hyviä ja konkreettisia ehdotuksia esimerkiksi

* Sosiaalityöntekijät käymään kouluilla ja kertomaan työstä, ettei se olisi iso peikko.
* Läheisneuvonpito rutiiniksi.
* Apua ongelmiin ajoissa: kouluihin, neuvolaan jne.
* Lisää valvontaa lastensuojelun sijoituksiin, etenkin perhesijoituksiin.
* Lisää vastuuta lastensuojelussa heille, jotka ovat lasten ja nuorten kanssa joka päivä eikä kaksi kertaa vuodessa ilmestyvä sosiaalityöntekijä.

Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskuksen Soccan vetämä Nuoret kehittäjät on parivuotinen hanke, jota kuunnellessa mietin, miksi vasta nyt tämä keksittiin. Nuorten puutteeksi huomaamaa infoa lastensuojelulapsille lasten oikeuksista ollaan jo tekemässä. Tätä mallia pitää levittää ja saada myös konkreettisia parannuksia, ettei todellisten asiantuntijoiden rooli jää vain kommentaattoriksi.

Lastensuojelun stigman poistamiseen voi jokainen meistä osallistua. Milloin lastensuojelun neuvolasta tulee yhtä normaali asia kuin terveysneuvolaan meno? Milloin mielen ja henkisen olon vointi on yhtä tärkeää kuin lapsen kasvamat sentit tai nuoren koulusta saamat koenumerot?

Lue koko blogi

200 v. juhlavaltuusto investoi nuoriin

Helsingin kaupunginvaltuusto juhlistaa tänään kaupungin 200-vuotista pääkaupunkiasemaa tärkeällä päätöksellä: Helsingin nuorten työ- ja koulutusmahdollisuuksia parannetaan 10 miljoonan määrärahalla. Rahalla on tarkoitus taata jokaiselle peruskoulunsa päättävälle koulutus- tai jatkopaikka. Myös ammatillista koulutusta lisätään ja kehitetään uusia koulutus-, työ- ja oppisopimusmalleja elinkeinoelämän kanssa.

Koulutuspaikkojen lisääminen ei onnistu yksin Helsingin päätöksellä. Koulutuspaikkojen jako on ollut liiaksi aluepolitiikkaa ja liian vähän koulutuspolitiikkaa, joka perustuu työvoiman todellisen tarpeen ennakointiin.

Tämän päivän juhlapäätös asettuu muiden ylevien juhlapäätösten seuraan mm. Finlandia-talon rinnalle. On ilo kannattaa palveluiden parantamista ja hienoa, että Helsinki (kerrankin) näkee nuorten osallisuuden tärkeänä investointina.

Lue koko blogi

Amk-koulutuspaikat uusiksi

Ammattikorkeakoulut käyttävät markkinointiin pöyristyttävät 2,5 miljoonaa euroa. Amk-opetuspaikat on liikaa päätetty aluepoliittisin perustein. Osa ammattikorkeakouluista käyttää valtaisia summia löytääkseen opiskelijoita. Samaan aikaan suurten kaupunkien ammattikorkeakoulut pystyvät hyväksymään vain murto-osan hakijoista.

Lue koko blogi

Pitäisikö äänestysikä alentaa 16 vuoteen?

Äänestysiän alentaminen ei yksin riitä, mutta kaikkia keinoja on syytä harkita, millä äänestysaktiivisuutta voidaan lisätä. Tutkimusten mukaan ensimmäinen äänestäminen on ratkaiseva: jos silloin jättää äänestämättä, on myöhemmin vaikeampi palata uurnille. Paljon muutakin tarvitaan osallistumisen lisäämiseksi. Demokratia on ponnistelujen arvoinen.

Lue koko blogi

Nuorten palvelut yhdeltä luukulta

Helsinkiläisten terveyserot ovat kasvaneet ja yksi erityisryhmä ovat ilman työtä ja/tai koulutusta olevat nuoret. Osa nuorista ei ole minkään palvelun piirissä. Nuorten tarvitsemat palvelut pitäisi koota heidän ympärilleen eikä niin, että yksittäinen nuori joutuu palveluviidakossa etsimään yhtä asiaa sieltä, toista täältä. Nuoret eivät löydä tarvitsemaansa tukea, vaikka tukipalveluja olisi hajallaan tarjolla. Terveyspalveluja ja työvoimapalveluja pitäisi lähentää, koska työ toimii myös terveyttä korjaavana joidenkin nuorten kohdalla.

Lue koko blogi

Investointi lapsiin ja lasten ihmisoikeudet

Pidin tänään valtuustossa ensimmäisen ryhmäpuheeni lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmasta. Lastensuojelulaki velvoittaa kuntia tekemään lastensuojelusuunnitelman, jonka Helsinki nimesi hyvinvointisuunnitelmaksi. Vihreän ryhmän puolesta puhuin investoinnista, joita valtuusto laajemmin käsittelee marraskuun alussa talousarvion yhteydessä. Lasten ja nuorten kasvun tukeminen on investointi, jonka tuotokset vain ovat kaukaisempia ja vaikutukset monimutkaisia.

Lue koko blogi

Valtuuston syyskausi starttasi

Terveisiä valtuustosalista. Tänään alkoi syyskausi ja listalla on lisämääräraha nuorisotyöttömyyttä helpottamaan. Myönnetyllä 2,5 miljoonan eurolla palkataan 400 nuorta palkkatuettuun työhön – kukin kolmeksi kuukaudeksi....

Lue koko blogi
Ladataan

Yhteystiedot

sanna.vesikansa [a] iki.fi

Puh. 040 745 9586

Facebook